Δήμος Χαλκιδέων : 2.940.536,00 ευρώ σε νέες δράσεις

Δημοσιεύθηκε 8 Φεβρουαρίου, 2024

Δήμος Χαλκιδέων : 2.940.536,00 ευρώ σε νέες δράσεις

Νέες δράσεις «έξυπνης» πόλης θα υλοποιήσει ο Δήμος Χαλκιδέων, μετά και την ανακοίνωση του προσωρινού αναδόχου στον Ανοικτό Διαγωνισμό για την υπηρεσία «Υλοποίηση Εφαρμογών έξυπνης πόλης Δήμου Χαλκιδέων»,μετά από  συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής την  Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2024.
Ο Δήμος Χαλκιδέων είχε υποβάλει ολοκληρωμένο φάκελο και ήταν ο 2ος Δήμος ,σε όλη την Ελλάδα, ο οποίος  πέτυχε την ένταξη και εξασφάλισε χρηματοδότηση,  από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με την υπηρεσία αυτή, ο Δήμος αναβαθμίζει την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των πολιτών, διαμορφώνει ελκυστικό περιβάλλον για την εγκατάσταση και επιχειρηματική απασχόληση νέων ανθρώπων και δημιουργεί «έξυπνο» και βιώσιμο τουριστικό μοντέλο 12 μηνών, με προϋποθέσεις ανάπτυξης της κοινωνικής οικονομίας.
Συγκεκριμένα, προβλέπονται οι εξής «έξυπνες» δράσεις:
-Βελτιστοποίηση κυκλοφορίας
1. Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης ελεγχόμενης στάθμευσης και πληροφοριών κινητικότητας
2. Σύστημα έξυπνων διαβάσεων πεζών
-Διαχείριση περιβαλλοντικών πόρων
​1. Εφαρμογές και συστήματα βελτιστοποίησης της αποκομιδής απορριμμάτων
​2. Εφαρμογές και συστήματα υποστήριξης ενεργειακής εξοικονόμησης
-Κοινωνική φροντίδα και υγεία
1. Παροχή υπηρεσιών τηλεϊατρικής και τηλεφροντίδας
2. Εφαρμογή – πληροφοριακό σύστημα υποστήριξης κοινωνικών υπηρεσιών και πρόνοιας
-Πολίτης, Διαβίωση, Απασχόληση, Επιχειρηματικότητα
1. Οργάνωση και λειτουργία Co-Working Spaces – Ψηφιακοί νομάδες
2. Εφαρμογή υποστήριξης της νέας επιχειρηματικότητας, επιχειρηματικής διασύνδεσης, διαχείρισης συνεργατικών χώρων εργασίας και διασύνδεσης μελών, ειδικών, μεντόρων και επενδυτικών κεφαλαίων
3. Εφαρμογή διαδραστικών διαβουλεύσεων και συλλογικής λήψης αποφάσεων, διαχείρισης εθελοντισμού
-Μητροπολιτικά Ασύρματα Δίκτυα
-Κεντρικά συστήματα πληροφόρησης και επίβλεψης
1. Κεντρική, ενιαία πλατφόρμα διαχείρισης και συλλογής δεδομένων των δράσεων ευφυούς μετασχηματισμού του Δήμου
2. Ανάπτυξη μοντελοποίησης πληροφοριών κτιρίου και ψηφιακού διδύμου
3. Ηλεκτρονικές υπηρεσίες ψηφιακού μετασχηματισμού Δήμου, για την ευφυή πόλη και εξυπηρέτησης δημοτών
6365445656

Copyright © 2021
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram