Οι αλλαγές της Google στις ρυθμίσεις dark mode

Δημοσιεύθηκε 10 Σεπτεμβρίου, 2020

Η Google προέβη σε μερικές αλλαγές όσον αφορά το πως το Phone app διαχειρίζεται τα light και dark theme settings. Προηγουμένως, το Phone app είχε το δικό του toggle για τα light και dark themes, το οποίο ξεπερνιούνταν από τα system settings. Για να κάνουν τα πράγματα λίγο πιο εύκολα για εμάς η Google αποφάσισε να αντικαταστήσει το toggle με τρεις ξεχωριστές επιλογές.

Η αλλαγή είναι ιδιαίτερα απλή. Προηγουμένως, υπήρχε toggle για την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση του dark theme, το οποίο γινόταν αχνό όταν το είχες ενεργοποιημένο σε επίπεδο συστήματος. Αν και κάτι τέτοιο ήταν πλήρως λειτουργικό, ταυτόχρονα σήμαινε ότι δεν μπορούσες να εξαναγκάσεις τη ρύθμιση ενός light mode αν τα άλλα apps ακολουθούσαν τη ρύθμιση του συστήματος.
Screenshot 20200908 120248 1 311x640 1

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Copyright © 2021
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram