Για την ιστορία, το πρώτο PlayStation κατοχυρώθηκε το 2000, έξι χρόνια μετά την κυκλοφορία του, το PS2 κατοχυρώθηκε το 1999 και κυκλοφόρησε το 2000, το PS3 κατοχυρώθηκε το 2005 και κυκλοφόρησε το 2005, το PS4 κατοχυρώθηκε το 2006 και κυκλοφόρησε το 2013, το PS5 κατοχυρώθηκε το επίσης 2006 και θα κυκλοφορήσει το 2020.