ΣΑΝΚΕ ΜΕΠΕ : Συμμετέχει στην Attica Green Expo

Δημοσιεύθηκε 23 Μαρτίου, 2023

Η διαχείριση και η ανακύκλωση των δομικών υλικών συμβάλλει στην ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας της χώρας κι αυτό στη ΣΑΝΚΕ το γνωρίζουν καλά.

Κύριος στόχος τους ήταν ανέκαθεν η προστασία του περιβάλλοντος με την ορθή και έγκαιρη διαχείριση των ΑΕΚΚ αλλά και η καταπολέμηση της ανεξέλεγκτης διάθεσης τους στις χωματερές!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πρόληψη, η ανακύκλωση, η ανάκτηση υλικών αλλά και η συστηματική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών θέτει τις βάσεις για την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας στο χώρο των αποβλήτων από κατασκευές και κατεδαφίσεις δημιουργώντας δευτερογενή υλικά! 

Έτσι, στις 24-27 Μαΐου θα βρίσκονται στην Attica Green Expo στο κλειστό Ολυμπιακό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου (TarKwonDo).

Η συλλογική προσπάθεια όλων αποτελεί την κυριότερη προϋπόθεση για την προστασία του πλανήτη. 

BD800D63 D7C9 4B97 B857 3097467172FD

Copyright © 2021
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram