Πόσο θα στοιχίσει στον οίκο Dior η παρουσίαση της collection Cruise στην Ελλάδα

Δημοσιεύθηκε 12 Ιουνίου, 2021

Ο οίκος Dior αποβιβάζεται στην χώρα μας την Δευτέρα 14 Ιουνίου, για το show που θα παρουσιάσει την Cruise 2022 συλλογή του στο Καλλιμάρμαρο την Πέμπτη 17 του μήνα, αλλά και ένα μεγάλο πρόγραμμα φωτογραφήσεων, σε διάφορους αρχαιολογικούς χώρους όπως: η Ακρόπολη, το Ωδείο Ηρώδου Αττικού, το Σούνιο κλπ.

Τι ακριβώς προβλέπει η συμφωνία με το Υπουργείο Πολιτισμού για τη φωτογράφηση στην Ακρόπολη και τους άλλους αρχαιολογικούς χώρους; Οι αρμόδιοι φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού γνωμοδότησαν για το αίτημα του οίκου Dior, το αίτημα εγκρίθηκε, ενώ πρόσφατα δημοσιοποιήθηκαν οι ακριβείς όροι με τους οποίους θα γίνει η όλη οργάνωση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για την προετοιμασία και την πραγματοποίηση των λήψεων, το ποσό που προσδιορίζεται ανά χώρους ακολούθως είναι τα εξής:

Ακρόπολη: 21.100 ευρώ (εταιρεία “EIGHT Ε.Ε.”),

Ωδείο Ηρώδου Αττικού: 6.900 ευρώ (εταιρεία“EIGHTΕ.Ε.”),

Αρχαία Αγορά: 13.500 ευρώ (εταιρεία “QOS I.K.E.”),

Σούνιο: 13.000 ευρώ (εταιρεία “QOSI.K.E.”),

Ναός Διός και στάδιο Νεμέα:ς 17.600 ευρώ (εταιρεία “QOS I.K.E.”)

Προσαυξημένο με τον αναλογούντα Φ.Π.Α. (24%), συνεπώς,το συνολικό ποσό για την προετοιμασία και την πραγματοποίηση των λήψεων ανέρχεται στα 72.100,00 (+ 24% ΦΠΑ).

Επιπλέον, μιας και θα απαγορευτεί η επίσκεψη του κοινού τις ώρες που θα γίνονται οι φωτογραφήσεις, οι εταιρείες οφείλουν να καταβάλουν επιπλέον ποσό, ανάλογο του αντιτίμου του συνόλου των εισιτηρίων που είχαν εκδοθεί για τις αντίστοιχες ημέρες του έτους 2019, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΔΑΠ.

Για τη χρήση των απεικονίσεων, να καταβληθεί το αναλογούν υπέρ του ΟΔΑΠ τέλος, το οποίο για τις έντυπες εκδόσεις προσδιορίζεται στα 195.000,00 ευρώ, (προσαυξημένο με τον αναλογούντα Φ.Π.Α.), το οποίο επιμερίζεται σε: 150.000 ευρώ για τη χρήση 100 φωτογραφιών από την εταιρεία “EIGHT Ε.Ε.” και 45.000 ευρώ για τη χρήση 30 φωτογραφιών από την εταιρεία “QOS I.K.E.

Το ποσό για τη διαδικτυακή χρήση των απεικονίσεων ανέρχεται στα 4.120,00 ευρώ (προσαυξημένο τον αναλογούντα Φ.Π.Α.), το οποίο επιμερίζεται ως εξής: 400 ευρώ για τη δημοσίευση στο διαδίκτυο 100 φωτογραφιών για έξι μήνες από την εταιρεία “EIGHT Ε.Ε.”, 320 ευρώ για τη δημοσίευση στο διαδίκτυο 80 φωτογραφιών για έξι μήνες από την εταιρεία “QOS I.K.E.” και 3.400 ευρώ για 11 βίντεο συνολικής διάρκειας 170 δευτερολέπτων από την εταιρεία”QOS I.K.E.”

Στο ανωτέρω ποσό να προστεθεί το ποσό που θα οριστεί για τα βίντεο της εταιρείας παραγωγής “EIGHT Ε.Ε.”, σε συνεννόηση με τον ΟΔΑΠ όταν καταμετρηθεί η τελική διάρκεια του οπτικοακουστικού υλικού παραγωγής της.

Σε περίπτωση που το συνολικό κόστος παραγωγής υπερβεί τις 200.000 €, τα τέλη χρήσης του οπτικοακουστικού υλικού να αναπροσαρμοστούν, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 6 της Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 3046/Β/30-12-2011).

Copyright © 2021
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram