Μεταφορά λαϊκής αγοράς στη Χαλκίδα

Δημοσιεύθηκε 11 Ιουνίου, 2021

Η καθιερωμένη Τετάρτη των πολιτών της Χαλκίδας αλλάζει οδό.

Στην οδό Αποστόλη μεταφέρεται η λαϊκη αγορά που πριν βρισκόταν στην οδό Γιαννίτση. Η νέα θέση της λαϊκης αγοράς θα διαρκέσει ένα χρόνο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι πωλητές  θα συμμετέχουν σε ποσοστό 50% καθώς θα τηρούν όλα τα μέτρα και τις αποστάσεις κατά του κορονοϊού.

Copyright © 2021
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram