Η ρύπανση αφαιρεί έως και πέντε χρόνια από τη ζωή μας

Δημοσιεύθηκε 5 Σεπτεμβρίου, 2021

Η λήψη μέτρων για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής δεν έχει ως τελικό αποδέκτη το περιβάλλον αλλά τον άνθρωπο ο οποίος θα μπορούσε να δει το προσδόκιμο ζωής του να αυξάνεται έως και 2,2 έτη εάν εφαρμοστούν πολιτικές που θα μειώσουν τα επίπεδα των μικροσωματιδίων, ιδιαίτερα των αιωρούμενων σωματιδίων PM.2.5, τα οποία θεωρούνται ιδιαίτερα επιβλαβή.

Σε μία έκθεση που δημοσίευσαν ο Ken Lee, διευθυντής του AQLI (Air Quality Life Index) και ο Michael Greenstone, οικονομολόγος από το Πανεπιστήμιο του Σικάγο, αναφέρεται ότι η μείωση της συγκέντρωσης σωματιδίων στα επίπεδα που ορίζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) μπορεί να αυξήσει το μέσο προσδόκιμο ζωής παγκοσμίως κατά περίπου δύο χρόνια. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί εάν οι  ίδιες πολιτικές που αντιμετωπίζουν την κλιματική αλλαγή ληφθούν υπ’ όψιν ως «αντίδοτο» που θα έφερνε πίσω τα χρόνια που στερεί από τον παγκόσμιο πληθυσμό η ρύπανση της ατμόσφαιρας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τι συμβαίνει στην Ευρώπη– Που βρίσκεται η Ελλάδα

Η μεγάλη πλειονότητα του πληθυσμού των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης  και μέρος της Κεντρικής Ευρώπης (Πολωνία, Λευκορωσία, Σλοβακία, Τσεχία, Σλοβενία, Ουγγαρία, Λιθουανία, Αρμενία, Βέλγιο, Γερμανία, Μολδαβία, Κύπρος και Ουκρανία, καθώς και στην Ολλανδία και τον Άγιο Μαρίνο) είναι εκτεθειμένη σε ποιότητα αέρα που δεν πληροί τις οδηγίες του ΠΟΥ.Η Πολωνία είναι η πιο μολυσμένη χώρα στην Ευρώπη. Ειδικότερα, οι πόλεις της Βαρσοβίας και της Λοτζ και οι γύρω περιοχές τους αντιμετωπίζουν ψηλά επίπεδα ρύπανσης από σωματίδια. Αν τα επίπεδα ρύπανσης βελτιώνονταν προκειμένου να ανταποκριθούν στην κατευθυντήρια γραμμή του ΠΟΥ, οι κάτοικοι στη Βαρσοβία θα έβλεπαν το προσδόκιμο ζωής τους να αυξάνεται κατά 11 μήνες.

Η κοιλάδα του Πάδου στην Ιταλία συμπεριλαμβανομένης της πόλης του Μιλάνου, συγκαταλέγονται επίσης στα πιο μολυσμένα τμήματα της Ευρώπης. Εκεί, οι κάτοικοι θα κέρδιζαν 1 χρόνο και 2 μήνες ζωής εάν τα επίπεδα ρύπανσης σωματιδίων πληρούσαν τα κριτήρια του ΠΟΥ.

Όσον αφορά στην Ελλάδα, το ποσοστό του πληθυσμού που ζει σε συνθήκες με ρύπανση που ξεπερνά τα επιτρεπτά όρια που θέτει ο ΠΟΥ αγγίζει το 78%, ξεπερνώντας τον ευρωπαϊκό μέσο όρο που φθάνει το 63%. Αν η χώρα μας κατάφερνε να μειώσει τα επίπεδα των αιωρούμενων σωματιδίων PM2.5 στα επίπεδα που προτείνει ο ΠΟΥ, τότε το προσδόκιμο ζωής των Ελλήνων θα αυξανόταν κατά 1,5 μήνα.

Η ανάλυση υπογραμμίζει ότι η μείωση της συγκέντρωσης σωματιδίων σε επίπεδα που να ευθυγραμμίζονται με τις οδηγίες που ορίζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μπορεί να αυξήσει το μέσο προσδόκιμο ζωής παγκοσμίως κατά περίπου δύο χρόνια.

Copyright © 2021
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram